• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy Reglement

Datum van toepassing: 1 februari 2018, geldig tot nadere berichtgeving

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ojise verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je aan ons gegevens verstrekt. Ook vergaren wij persoonsgegevens bij verkrijgen van inzicht in feiten en ontwikkelingen aangaande nieuws, activiteiten en projecten. Wij gaan daarbij zorgvuldig te werk. Wij bewaren de volgende gegevens van wie een account aanmaakt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer en andere betaalgegevens wanneer je aankoop doet

Waarom we gegevens verwerken

 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor onze dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het duiden van nieuws en achtergronden
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van betalingen
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ojise laat bekwame medewerkers beslissen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ojise bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens ten behoeve van facturatie: ten minste de wettelijke termijn van 7 jaar
 2. Persoonsgegevens ten behoeve van communicatie zoals onze nieuwsbrief: ten minste 1 jaar na afmelding/de-activatie account
 3. Persoonsgegevens afleidbaar uit collecties: onbeperkt

Delen van persoonsgegevens met derden

Ojise verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

 • Doubleclick
 • Googly Analytics
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
 • Pinterest
 • WhatsApp
 • LinkedIn
 • Flickr
 • Vimeo

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ojise gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ojise gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebtt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ojise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te verzenden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ojise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ojise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Blijf Op De Hoogte

Volg Ons:

Ontdek

De Verandering

Thema's

Over Ons

Ontdek

Thema's

De Verandering

Over Ons